Како до добрих радних навика

Радне навике су веома важне јер омогућују да се са мање напора, успешније, тачније и брже обави нека радња. Постојање радних навика непосредно се одражава на успех детета у школи, посредно му помаже да развије осећање сигурности и вере у сопствене могућности, да буде задовољно собом и постигнутим резултатима.

У почетку школовања за постизање доброг успеха веома је важно да дете има изграђене радне навике.
Постојање добрих радних навика је основа успешности вашег детета у школи, али је њихово развијање дуготрајан и сложен процес у ком подједнако треба да учествују и помогну детету и породица и школа. Све навике се стичу. Када се једном стекну постају својство личности, неодвојиво од ње саме.

Основа за стварање радних навика у школи је понашање у породици. Ако ваше дете током предшколског периода у одрастању има неки ред и стекне одређене хигијенске, културне али и радне навике тј. ако је научило да редовно пере зубе, да пере руке пре и после јела, да зна само да се обуче, да само среди играчке по завршеној игри, да уме да каже ,,МОЛИМ”, ,,ХВАЛА” и ,,ИЗВОЛИТЕ “ кад треба, ако тачно зна време кад се једе, кад се иде на спавање и сл., оно ће стећи неке основе сигурности, научити да поштује и своје и туђе време и то ће касније пренети на процес учења. ЗАТО ЈЕ ПОСТОЈАЊЕ РАДНИХ НАВИКА ДОБРА ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛУ!

Најважније радне навике битне за процес учења су :
-РАДИТИ НА ОДРЕЂЕНОМ МЕСТУ!
-РАДИТИ У ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ!
-ПЛАНИРАТИ РАД!
-БИТИ УРЕДАН!
-ЗАВРШАВАТИ ЗАПОЧЕТО!

РАДНО МЕСТО-неопходно је детету обезбедити једно стално радно место на коме ће дете обављати своје радне задатке. Треба још током предшколског периода навикавати дете да користи радно место за цртање, сликање, прављење нечега. Веома је важно да дете већ од првог дана у школи, има радно место где ће учити и писати домаће задатке. Било да је то радни сто, део трпезаријског стола или радна плоча поред кревета битно је да буде добро осветљено (да светлост долази са леве стране за дешњаке а са десне за леворуку децу), да буде мирно (без буке,ТВ и сл.) тј. да то буде дете које неће сметати другима а ни други њему. Уколико обезбедите ове услове већ само прилажење радном месту и седање за радни сто биће добар подстицај за учење. Лако ће се сконцентрисати на рад, неће губити време на тражење књига и прибора, и резултати рада ће бити успешнији. Док уколико дете учи у неповољним условима, окружено буком, постаје нервозније, теже се концентрише и мисли, жели да рад што пре заврши, прави грешке, рукопис му је лошији, свеске неуредније а резултати слабији.
О уредности свог радног места као и о школском прибору дете треба да се само стара. У почетку ће му свакако бити потребна помоћ, да га подсетите, проверите, прегледате да ли је све на свом месту, али никако не треба да уместо детета сређујете његово радно место или школску торбу. Једино тако подстаћи ћете развој самосталности и одговорности, особина изузетно важних за успешан рад и целокупан развој дечје личности.

РАДИТИ У ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ПЛАНИРАТИ РАД
У почетку школовања јако је битно помоћи детету да се правилно оријентише у времену. У овом узрасту дете не уме само да распореди време због тога му је потребна ваша помоћ.
Пре свега треба испланирати живот у породици тако да дете на време легне и да се добро испава, да испланирате довољно времена да се на време, без журбе и не нагло, дете пробуди, умије и обуче, доручкује и уз ваш поздрав и пољубац крене у школу. Исто је и са планирањем времена за израду домаћих задатака и осталих школских обавеза. Време за то трба планирати према детету, према његовим потребама и могућностима а не према себи. Битно је да дете буде одморно, зато га немојте оптерећивати да то уради одмах по доласку из школе, већ му је потребно време за одмор и игру а тек после тога може почети да ради. Навика да се ради у одређено време биолошки је заснована на потреби да се прати одређени ритам-дневни, недељни, годишњи. Није лако код детета изградити навику да увек ради у исто време. Морате бити стрпљиви и доследни у захтеву да се договор о времену за рад поштује. Постепено ће дете научити да своје друге потребе задовољи пре времена одређеног за учење или да их одложи за касније а дасе у планирано време усредсреди на учење.

КАКО ПОСТИЋИ ДА ДЕТЕ БУДЕ УРЕДНО?
Уредност је навика коју треба неговати још у предшколском узрасту. Ако је дете научило да сложи своје играчке и одећу пре спавања оно ће и само осећати потребу да сложи своје књиге и свеске итд. Али пошто дете најлакше учи на примеру родитеља то значи да ако у кући влада ред-ред ће бити и на његовом радном столу.
Дете које је стекло навику да брине о својим стварима-играчкама и држи их уредно, пренеће ту навику на бригу о свом радном столу и прибору а затим ће то пренети на изглед свеске, начин писања, облик слова. УРЕДНОСТ ЋЕ ПОСТАТИ ОПШТА НАВИКА И КАРАКТЕРИСТИКА ЊЕГОВЕ ЛИЧНОСТИ.
Најзад да би дете научило да буде уредно, стрпљиво и истрајно у раду неопходно је да започети посао доведе до краја. Не треба прекидати дете да оде до продавнице или а речима ,,Доста си учио иди играј се”. Одлагањем се нагомилавају обавезе а онда се обављају на брзину, траљаво и површно а резултати су лоши. Зато је важно подстицати дете да заврши оно што је започело и испланирати време за рад и учење тако да има и кад да заврши започето.