Кутак за родитеље

27.04.2019. године у нашој установи одржан је родитељски састанак за млађе јаслене групе и млађе предшколске групе. тему за овај родитељски састанак отворила је зубарка Оливера Лончар која је указала на важност одласка деце код зубара од појављивања првих зубића.

 

 

 

 

 

12.12.2018. у нашој Установи одржани су тематски родитељски састанци за средње васпитне групе на тему: „Утицај медија на психофизички развој детета“ и за родитеље деце која похађају припремно предшколски програм тема: „Припрема деце за полазак у школу“.

Ове родитетељске састанке су реализовали васпитачи група, а теме су припремили Tим за заштиту деце од насиља и наши стручни сарадници.