Конкурс за пријем деце у предшколску установу „Полетарац“ за радну 2023/2024 годину

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ  ОБЈАВЉУЈЕ

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ,,ПОЛЕТАРАЦ“ ОЏАЦИ 

ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

Приjаве на Конкурс могу да се поднесу електронским путем или лично.

Електронска пријава се врши у периоду од 03.05. до 26.05.2023. преко портала Е-УПРАВА. Након подношења захтева електронским путем установа додељује деловодни број захтеву и обавештава подносиоца захтева преко Портала о даљим корацима. За децу из осетљивих друштвених група наведених у тачки VI конкурса потребно је додатну документацију доставити скенирано путем мејла evrticodzaci@gmail.com или лично до краја трајања конкурса.

Личне пријаве се врше у периоду од 15.05. до 26.05.2023.године.

  • У објекту “Полетарац“ у Оџацима, Ж.Зрењанина бб, од 11 до 13 часова
  • у свим осталим издвојеним објектима Предшколске установе ,,Полетарац“ (осим у објекту ,,Бајка“ и “Парк“) у времену од 12 до 13 часова.

Уколико родитељи/законски заступници не могу да поднесу пријаву преко Портала, ни лично, могу послати попуњени захтев и додатну документацију путем мејла evrticodzaci@gmail.com. Захтев се може преузети са Портала или са сајта Установе.

Приjаву на Конкурс jе потребно поднети  и за децу која се налазе на листи чекања.

Након разматрања пријава, Комисија, сачињава листу примљене и одбијене деце  и истиче је на огласној табли у објекту „Полетарац“ у улици Ж.Зрењанина бб у Оџацима као и на званичном сајту Предшколске установе.

Листе ће  бити истакнуте најкасније до 01.07.2023.године.

Више детаља о конкурсу можете прочитати у документу испод.

Конкурс 2023-24