Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022.

Plan javnih nabavki za 2022

Измена плана јавних набавки за 2022.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki jun

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 25.7.

Izmena plana javnih nabavki 12.09.

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021.година

План јавних набавки за 2021.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 01.03.2021.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki -jun

ЈАВНА НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Javni poziv, Opšti podaci o predmetu nabavke,Opis, specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja,Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, Kriterijumi za dodelu ugovora,Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu,,Obrazac strukture ponudjene cene,Obrazac troškova pripreme ponude,Model okvirnog sporazuma

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Обавештење о закљученом окв.споразуму

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Javni poziv Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu  Opšti podaci o predmetu nabavke Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Kriterijumi za dodelu ugovora Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja Obrazac strukture ponuđene cene  Obrazac troškova pripreme ponude Model ugovora

Одлука о додели уговора

Obaveštenje o dodeli ugovora

ЈАВНА НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Javni poziv

Obrazac strukture ponuђene cene 1 Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja 1

Obrazac strukture ponudene cene 2 Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja 2

Obrazac strukture ponudene ceneOpis i specifikacija predmeta, uslovi isporuzke ili izvršenja 3

Obrazac strukture ponudene cene 4 Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuzke ili izvršenja 4

Obrazac strukture ponudene cene 5 Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuzke ili izvršenja. 5

Obrazac strukture ponudene cene 6 Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuzke ili izvršenja 6

Obrazac strukture ponudene cene 7 Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuzke ili izvršenja 7

Obrazac strukture ponudene cene 8  Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuzke ili izvršenja 8

Obrazac troškova pripreme ponude Opšti podaci o predmetu nabavke

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА МОДЕЛ УГОВОРА

Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu 

Odluka o dodeli ugovora 1 Odluka o dodeli ugovora 2 Odluka o dodeli ugovora 3 Odluka o dodeli ugovora 4

  Odluka o dodeli ugovora 5  Odluka o dodeli ugovora 6

Odluka o dodeli ugovora 7 Odluka o dodeli ugovora 8

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.години

План јавних набавки за 2020.годину

Усклађени план јавних набавки

Измена плана 1

6. ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Javni poziv

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Kriterijumi za dodelu ugovoraUputstvo ponudacima kako da sacine ponuduOBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМАOBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Одлука о закључењу оквирног споразума

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

 

5. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. ЛИКОВНИ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

3.СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

        2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена – Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2 Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4 Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6 Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8 Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У  2019. години

План јавних набавки за 2019.

Измена плана јавних набавки за 2019.

         9. ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

         8.  ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

         7. ЛИКОВНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

        6.  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закљ.окв.споразума

Одлука о поништењу одлуке

Одлука о закључењу окв.споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2 Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4 Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6 Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8 Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

       2. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

3. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

5. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.год.

План јавних набавки за 2018.год.

Измена плана јавних набавки

Измена плана јавних набавки

     11. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

     10. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       9. ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

       8.  ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       7. РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       6. ИГРАЧКЕ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

       5. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       4. КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

       3. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6

Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8

Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

НАБАВКА РАДОВА-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1

Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3

Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом споразуму-партија 5

Обавештење о закљученом споразуму-партија 6

Обавештење о закљученом споразуму-партија 7

Обавештење о закљученом споразуму-партија 8

Обавештење о закљученом споразуму-партија 9

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ КАЗАНА ЗА КУВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ИГРАЧАКА

Одлука о додели уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru