Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.години

План јавних набавки за 2020.годину

5. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

4. ЛИКОВНИ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

3.СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

        2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена – Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2 Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4 Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6 Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8 Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У  2019. години

План јавних набавки за 2019.

Измена плана јавних набавки за 2019.

         9. ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

         8.  ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

         7. ЛИКОВНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

        6.  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закљ.окв.споразума

Одлука о поништењу одлуке

Одлука о закључењу окв.споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2 Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4 Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6 Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8 Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

       2. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

3. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

5. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.год.

План јавних набавки за 2018.год.

Измена плана јавних набавки

Измена плана јавних набавки

     11. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

     10. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       9. ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

       8.  ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       7. РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       6. ИГРАЧКЕ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

       5. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       4. КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

       3. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6

Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8

Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

НАБАВКА РАДОВА-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1

Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3

Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом споразуму-партија 5

Обавештење о закљученом споразуму-партија 6

Обавештење о закљученом споразуму-партија 7

Обавештење о закљученом споразуму-партија 8

Обавештење о закљученом споразуму-партија 9

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ КАЗАНА ЗА КУВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ИГРАЧАКА

Одлука о додели уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru