Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.години

План јавних набавки за 2020.годину

Усклађени план јавних набавки

Измена плана 1

6. ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Javni poziv

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Kriterijumi za dodelu ugovoraUputstvo ponudacima kako da sacine ponuduOBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМАOBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Одлука о закључењу оквирног споразума

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

 

5. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. ЛИКОВНИ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

3.СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

        2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена – Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2 Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4 Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6 Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8 Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У  2019. години

План јавних набавки за 2019.

Измена плана јавних набавки за 2019.

         9. ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

         8.  ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

         7. ЛИКОВНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

        6.  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закљ.окв.споразума

Одлука о поништењу одлуке

Одлука о закључењу окв.споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2 Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4 Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6 Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8 Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

       2. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

3. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

5. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.год.

План јавних набавки за 2018.год.

Измена плана јавних набавки

Измена плана јавних набавки

     11. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

     10. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       9. ЛОЖ УЉЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

       8.  ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И ИГРАЧКЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       7. РАДОВИ-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       6. ИГРАЧКЕ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

       5. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       4. КАНЦЕЛАРИЈСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

       3. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

       2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  1. ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1 Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3 Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом споразуму-партија 5 Обавештење о закљученом споразуму-партија 6

Обавештење о закљученом споразуму-партија 7 Обавештење о закљученом споразуму-партија 8

Обавештење о закљученом споразуму-партија 9 Обавештење о закљученом споразуму-партија 10

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

НАБАВКА РАДОВА-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

НАБАВКА ХРАНЕ И НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом споразуму-партија 1

Обавештење о закљученом споразуму-партија 2

Обавештење о закљученом споразуму-партија 3

Обавештење о закљученом споразуму-партија 4

Обавештење о закљученом споразуму-партија 5

Обавештење о закљученом споразуму-партија 6

Обавештење о закљученом споразуму-партија 7

Обавештење о закљученом споразуму-партија 8

Обавештење о закљученом споразуму-партија 9

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ КАЗАНА ЗА КУВАЊЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА И ИГРАЧАКА

Одлука о додели уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru