Делатност

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РИТАМ  ДАНА ИЛИ СМЕНА АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ

Целодневни боравак –деце узраста до пет и по година 

06:30-07:30 – Пријем деце 
07:30-08:30 – Припрема за доручак и доручак 
08:30-09:00 – Изборне в-о активности и телесне вежбе 
09:00-10:00 – Усмерене в-о активности 
10:00-11:00 – Комбиноване в-о активности и боравак деце на ваздуху 
11:00-12:00 – Припрема за ручак и ручак 
12:00-13:30 – Припрема за спавање и спавање 
13:30-14:00 – Припрема за ужину и ужина
14:00-15:30 – Изборне активности и испраћај деце кући 

Целодневни боравак –деце узраста од пет и по година до шест и по година 

06:30-07:30 – Пријем деце 
07:30-08:30 – Припрема за доручак и доручак 
08:30-09:00 – Изборне в-о активности и телесне вежбе 
09:00-10:15 – Усмерене в-о активности и боравак деце на ваздуху 
10:15-11:30 – Комбиноване в-о активности 
11:30-12:30 – Припрема за ручак и ручак 
12:30-13:30 – Комбиноване в-о активности 
13:30-14:00 – Припрема за ужину и ужина
14:00-15:30 – Изборне в-о активности и испраћај деце кући 

Полудневни преподневни боравак – деце узраста од пет и по година до шест и по година

07:30-08:00 – Пријем деце 
08:00-09:00 – Изборне в-о активности и телесне вежбе 
09:00-10:00 – Усмерене в-о активности 
10:00-10:30 – Припрема за ужину и ужина
10:30-12:00 – Комбиноване в-о активности и боравак деце на ваздуху 
12:00-12:30 – Испраћај деце кући 

Полудневни послеподневни боравак – деце узраста од три до пет година

12:00-12:30 – Пријем деце 

12:30 -13:30 – Изборне в-о активности и телесне вежбе 

13:30 -14:10 – Усмерене в-о активности 

14:45 -15:15 – Припрема за ужину и ужина

15:15 – 15:45 – Активности са целом групом

15:45 -16:15  – Рад по центрима ,боравак на отвореном, шетње

16:15 -16:30 – Припрема деце за полазак кући и испраћај деце