Стереотипи и предрасуде

У току прошле недеље у објектима Предшколске установе “Полетарац” у Оџацима, Дероњама и Бачком Грачацу, реализоване су радионице са родитељима на тему “Стереотипи и предрасуде”.

Циљ ових радионица је био да се родитељима приближи појам различитости: различитост као прилика за учење, различитост као богатство.

Како је саопштио “Полетарац”, радионицама се желело постићи да се отклоне препреке које утичу на одазив родитеља за укључивање деце у неки од облика васпитно-образовног рада, као и да се родитељима да прилика да доживе вртићку средину као прихватајућу и као безбедну за њихову децу. Тежње су биле да се радионицама отклоне стереотипи, предрасуде и негативни ставови према деци и породицама из друштвено осетљивих група.

Радионице су осмислили и реализовали чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања из Предшколске установе, у оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”. Програмом Тима предвиђено је да се у току радне године радионице одрже у свим насељеним местима општине Оџаци.

Радионицама су присуствовали родитељи деце која припадају друштвено осетљивим групама заједно са родитељима деце која не припадају друштвено осетљивим категоријама, укупно 56 родитеља.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, реализује пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ уз помоћ зајма Светске банке. Један од компоненти овог пројекта је програм грантова за локалне самоуправе кроз који је подржан и пројекат који реализује наша Установа и у чијем инвестирању учествује и општина Оџаци.

Оставите одговор