Активности у новембру у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“

Како би обезбедили начело правичности у предшколском васпитању и образовању и допринели остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из друштвено осетљивих група, у Предшколској установи “Полетарац” у Оџацима током новембра су реализовали неколико различитих активности у оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”.

Шездесеторо деце из друштвено осетљивих породица у општини Оџаци је добило за вртић зепице, торбице, шоље за чај и свеске. Ову материјалну помоћ су добиле друштвено осетљиве породице из свих насељених места са територије општине које имају децу узраста од три године до поласка у школу. Децу и породице су обишле заменица председника општине Оџаци и директорка Предшколске установе, са својим сарадницима

У сарадњи са Спортским савезом општине Оџаци у три насељена места реализоване су радионице за децу “Здраво растимо”. Циљ ових радионица био је едукација деце о важности правилне исхране и важности бављења физичком активношћу за правилан раст и развој. Радионицама је присуствовало 60 деце из друштвено осетљивих породица заједно са осталом децом, а реализаторка је била наставница физичког васпитања и културе.

Радионице за децу на тему толеранције реализоване су у сарадњи са Црвеним крстом Оџаци у четири насељена места са циљем да се најмлађи уче толеранцији и прихватању различитости. Радионицама је присуствовало 67 деце из друштвено осетљивих породица заједно са осталом децом. Реализаторке радионица су биле волонтерке Црвеног крста Оџаци.

У оквиру хоризонталне размене између општине Оџаци и општине Владимирци, представници тима за реализацију пројекта “Инклузивно ПВО” из ПУ “Полетарац” Оџаци, 23. новембра посетили су чланове истог тима у ПУ “Сунцокрети” у Владимирцима. Приликом вишечасовне размене презентоване су реализоване активности у оквиру пројекта у ове две општине, размењена су искуства и стратегије за повећање обухвата деце од 3 до 5,5 година са акцентом на децу из друштвено-осетљивих група. Такође, презентовани су и примери добре праксе из општине Оџаци о развијању кратких програма прилагођених потребама деце и породица, као могућим облицима обухвата деце поменутог узраста.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, реализује пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ уз помоћ зајма Светске банке. Један од компоненти овог пројекта је програм грантова за локалне самоуправе кроз који је подржан и пројекат који реализује наша Установа и у чијем инвестирању учествује и општина Оџаци.

Оставите одговор