За вртићку средину без стереотипа и предрасуда родитељски састанак

На стереотипима почивају предрасуде, а оне нису урођене, већ научене. Велику улогу у усвајању правилних животних ставова и прихватању различитости код деце у најранијем узрасту имају родитељи, ближа породица и вртић, тј. васпитачи, који својим примером усмеравају дете.

У оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, у вртићу “Полетарац” у Оџацима реализована је радионица на тему стереотипа и предрасуда, са циљем да се родитељима приближи појам различитости: различитост као прилика за учење, различитост као богатство.

– Циљ ових радионица је првенствено да се прикаже култура наше установе, а то јесте да ми прихватамо, поштујемо различитост и да у нашој установи пре свега треба да влада једна клима толеранције и припадања и прихватања – каже Јелена Селак, директорица ПУ “Полетарац” Оџаци.

Радионице на тему стереотипа и предрасуда реализоване су у више насељених места у општини Оџаци и првенствено су биле намењене васпитачима, а касније су у њих укључени и родитељи, јер је њихова улога важна у грађењу заједнице у којој деца, породице и запослени у вртићу заједно уважавају и промовишу различитост, једнакост и праведност.

– Што се тиче пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, поред тога што је циљ да се укључе различите институције и установе на нивоу локала, овај пројекат је веома важан јер такође мапира родитеље као партнере, а поготово очеве, јер нам је један од циљева да се покаже како су они веома важни у васпитавању и подизању своје деце, односно родна равноправност у васпитавању деце – наводи Селак.

Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања из Предшколске установе “Полетарац” у Оџацима, осмислили су и реализовали радионице на тему стереотипа и предрасуда у оквиру пројекта који траје до децембра 2022. године и промовише инклузивно предшколско васпитање и образовање.

Радионицама се желело постићи да се отклоне препреке које утичу на одазив родитеља за укључивање деце у неки од облика васпитно-образовног рада, као и да се родитељима да прилика да доживе вртићку средину као прихватајућу и као безбедну за њихову децу.

Оставите одговор