Стручни Скуп васпитача

Удружење васпитача Војводине je 13.12. 2022. године у Високој струковној школи за образовање васпитача у Новом Саду,  организовало Годишњу скупштину Удружења као и округли сто „Рефлексија као део личног и професионалног развоја“ . 
Округли сто има за циљ да кроз размену, дискусију и рефлексију да прилику и уводничарима и учесницима да интегришу своја искуства и  уче у процесу размене и промишљања.
Рад се одвијао у групама, а представница наше Установе била је васпитач Нела Дујић, која је била модератор у радној групи.
 

You may also like...