,,Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих у васпитно-образовном процесу“ 02.-05.12.2021.

У периоду од 2. –  5.12.2021. године, на Тари је одржана Стручна конференција за васпитаче:,,Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих у васпитно-образовном процесу“.

Овогодишња тема је приказивала, кроз примере добре праксе, како, на који начин су препозната и уважена права детета на укљученост у у процес васпитања; како су видљива и уважена дечја интересовања, способности и различитости у свакодневним ситуацијама у вртићу и какве стратегије градимо  у планирању реалног васпитно образовног програма.

На Стручној конференцији велику подршку нашим васпитачима биле су: директорка Јелена Селак, васпитач Нела Дујић.

Нашу Установу су представиле: васпитачице Биљана Станковић и Марија Бурсаћ са радом: ,,Промене простора кроз игру бојама“ и Милица Рељин и Зорка Зарић са радом на тему: ,,Ресурси локалне заједнице у функцији учења“.

Нела Дујић је на овој конференцији имала улогу модератора, водитеља сесије и дискусије, сесије чија тема је највише посветила пажњу сје праксе кроз ,,Истраживање простора као покретач промена“. Такође јеговорила о пројекту ГИФТЕД ( Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development) о Иновативним приступима у подстицању даровитости. Овај пројекат подржава Фондација Темпус, а учеснци су и Универзитет у Марибору, Удруга ,,Кликерај“ Осијек и Удружење васпитача Војводине.

You may also like...

Оставите одговор